El Consell Comarcal de la Segarra impulsarà en les activitats que realitzi que hi hagi servei de canguratge pel públic assistent

24/02/2023

És l’estudi de necessitats de cura per a infants de 0 presenta a 16 anys a la Segarra

El Consell Comarcal de la Segarra ha elaborat un estudi de necessitats de cures per implementar accions de cara a les famílies amb infants de 0 a 16 anys a la comarca. El propòsit de l’estudi ha estat conèixer quines són les estructures que sostenen la provisió de la cura a la Segarra, qui se’n responsabilitza, com es desenvolupa aquesta cura i quines demandes i necessitats tenen els agents cuidadors de la comarca.

La diagnosi s’ha fet amb recerca feminista compromesa amb el canvi on la subjectivitat i les tècniques qualitatives són essencials. A més, la diagnosi parteix de les aportacions de l’eco­nomia feminista amb relació a la divisió sexual del treball i l’organització social de les cures.

La metodologia emprada per fer la diagnosi ha estat la realització d’enquestes en línia dirigides a les famílies, diferents grups focals a persones expertes del territori i també, diferents entrevistes amb profunditat. Amb total, es van recollir unes de 300 enquestes, es van realitzar 6 grups participatius (professionals dels serveis de cura, famílies, AFA, escoles), i 4 entrevistes amb profunditats amb famílies de diferents perfils.

De l’estudi realitzat el Consell n’extrau demandes com la necessitat de disposar per part de les famílies d’espais lúdics i formatius comuns fora de casa amb els fills i també espais compartits entre famílies. A més, a partir d’aquest estudi el Consell Comarcal projectarà l’impuls d’espais de canguratge per les activitats que s’impulsin des de l’ens comarcal i també des dels ajuntaments., tals com xerrades, formacions, presentacions, tallers, així les famílies poden assistir a les activitats mentre que els infants poden gaudir d’un espai de lleure formatiu.

La presentació de l’estudi es va fer al Consell Comarcal i en aquesta primera fase es va presentar tècnicament als professionals de l’àmbit social. En una segona fase, es presentarà als ajuntaments i entitats participants. Entre elles, CAP de Cervera i Guissona, el CDIAP, l’EAP, escoles i AMPES/AFA de la comarca, i també entitats que ofereixen serveis a la comarca en l’àmbit del lleure com el Consell Esportiu, ACLE de Guissona, Lleure Qualia, , entre altres.

La realització d’aquesta acció ha estat implementada per l’àrea de Serveis Socials Salut i Igualtat del Consell Comarcal i ha estat promoguda amb el finançament del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
Infolleida