La Segarra engega un programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà

08/11/2022

Es pretén que el programa ajudi a unes 40 dones de la Segarra amb diferents tècniques perquè puguin assolir un lloc de treball qualificat.

La Segarra engega un programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà, amb la col·laboració del Consell Comarcal i el Servei d'Ocupació de Catalunya. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les dones participants.

En concret, des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ofereix una atenció personalitzada i encaixen els perfils dels usuaris amb les necessitats del mercat laboral.

Un dels motius perquè les dones abandonen la seva vida laboral és per dedicar-se a tasques domèstiques, de cura i atenció a la família.

La iniciativa s’adhereix a cinc programes més del Consell Comarcal que pretenen atendre fins a 163 persones i que tenen un pressupost total de 550.000 euros.

La finalitat d’aquests programes és que les dones aconsegueixin empoderar-se i obtinguin una òptima integració laboral.

Noèlia Burgos Domínguez